Valdība konceptuāli atbalsta ieceri par Paralimpiskā sporta centra izveidi

FOTO: LETA

Valdība konceptuāli atbalstīja ieceri par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā, kas ietverta Labklājības ministrijas (LM) informatīvajā ziņojumā.

Kā norāda LM, provizoriskais Paralimpiskā sporta centrā objektu investīciju apjoms ir 13,3 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Par šo finansējumu paredzēts iegādāties zemi, izstrādāt tehnisko projektu un būvprojektu, kā arī izveidot stadiona centrālo vieglatlētikas sporta laukumu, starptautiskajām prasībām atbilstošu vieglatlētikas treniņu stadionu, izbūvēt tribīnes un palīgtelpas. Tāpat paredzēts izveidot cilvēkiem ar invaliditāti pielāgotas naktsmītnes, administratīvo korpusu, ēdināšanas telpas, kā arī projektā paredzēta piebraucamo ceļu un laukumu izbūve, mazo arhitektūras formu uzstādīšana un teritorijā nepieciešamo apstādījumu ierīkošana.

Pēc ministrijas paustā, Paralimpiskā sporta centra izveides nepieciešamība ilgstoši bijusi Paralimpiskās komitejas prioritāte. To kā labāko risinājumu pielāgotā sporta pieejamības nodrošināšanai atbalsta visas Latvijas paralimpisko sporta veidu organizācijas. Projekta iecere tika prezentēta Nacionālajā sporta padomē 29.martā, kur tā tika konceptuāli atbalstīta. Nacionālajā sporta padomē ir pārstāvēta Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Aizsardzības ministrija un LM, kā arī Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija un citas sporta nevalstiskās organizācija.

LM norāda, ka līdz šim ieceres viens no galvenajiem šķēršļiem ieceres virzībai bijis piemērota zemes gabala neesamība, kur izveidot nepieciešamo infrastruktūru. 2017.gada pirmajā pusē Paralimpiskā komiteja saņēma piedāvājumu no ASV dzīvojošas latviešu trimdiniecies iegādāties viņai piederošas zemes vienības Bišumuižas apkaimē ar kopējo platību 4,19 hektāriem. Šis piedāvājums tieši saistīts ar Paralimpiskā sporta centra izveides iniciatīvu, ko zemes īpašniece vēlas personīgi atbalstīt.

Zemes īpašniece apņēmusies atsavināt sev piederošo zemi Paralimpiskajai komitejai projekta attīstības vajadzībām. Līdz ar to Paralimpiskā sporta centra izveide iecerēta Pārdaugavā Bišumuižas apkaimē uz zemes vienībām, kas atrodas starp Ceraukstes ielu, Gulbju ielu, Padures ielu un Stabules ielu. Tā kā uz šīs zemes nav nekāda iepriekšējā apbūve, tā esot ļoti piemērota liela multifunkcionāla centra projektam.

Lai 2018.gadā varētu sākt Paralimpiskā sporta centra būvniecības procesu, nepieciešams finansējums vairākiem priekšdarbiem, kuri ir jāsāk 2017.gada beigās un kuru izpilde turpināsies nākamā gada pirmajā pusgadā. Kopumā šogad ar Paralimpiskā centra izveidi saistītiem pasākumiem nepieciešami ir 615 000 eiro. Paralimpiskā komiteja uzņemas atbildību par Paralimpiskā sporta centra izveides projekta plānošanu, vadību, uzraudzību, kā arī par saņemtā finansējuma izlietojuma atbilstību.

LM uzskata, ka patlaban para sporta attīstība Latvijā ir fragmentāra un lielā mērā balstīta uz katra sportista individuālajām finansiālajām spējām nodrošināt sev regulārus treniņus. Tā kā nav sporta kompleksa, kas pilnībā būtu piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nav iespējama, piemēram, plānveida komandas para sporta attīstība, jo bez sporta zāles ir nepieciešama pielāgota infrastruktūra, tajā skaitā arī naktsmītnes.

Turklāt, pēc LM paustā, vairums sporta būvju ir tikai daļēji pielāgotas sportistiem ar kustību traucējumiem, bet vēl mazāk ir tādu treniņu vietu, kurām samērīgā attālumā būtu naktsmītnes cilvēkiem ar invaliditāti. «Ļoti sarežģīti šobrīd Latvijā rīkot vairāku dienu sporta treniņnometnes nedēļas vai desmit dienu garumā. Praktiski nav iespējams nodrošināt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām piemērotas sporta, dzīvošanas un ēdināšanas infrastruktūras pieejamību līdz ar ārstu, fizioterapeitu un citu speciālistu uzraudzību,» skaidro LM.

Kā īpaši nozīmīgam sporta un sociālam projektam, kurš nepieciešams būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, LM aicina izvērtēt Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktā nacionālo interešu objekta statusa nepieciešamību Latvijas Paralimpiskam sporta centram un lemt par nepieciešamību virzīt attiecīgu priekšlikumu Ministru kabinetā. Minētā statusa noteikšana ievērojami atvieglos un paātrinās Paralimpiskā sporta centra izveidi, norāda ministrija.

Nākamgad IZM budžetā Paralimpiskā centra izveidei papildu paredzēti 1,2 miljoni eiro.

Uz augšu
Back