Ievēlēta jauna LBS padome, top jauna rīcības programma

Valdis Voins

FOTO: LETA

Latvijas Basketbola savienības (LBS) biedru sapulcē pēc prezidenta Valda Voina priekšlikuma ievēlēta jaunā LBS padome 14 cilvēku sastāvā. Padomes kompetencē ietilpst LBS valdes locekļu ievēlēšana, valdes darbības uzraudzība, kā arī LBS pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju un locekļu ievēlēšana, informē organizācijas mājas lapa.

LBS biedru sapulcē bija pārstāvēti 24 no reģistrētajiem 36 kolektīvajiem biedriem.

Biedru sapulces dalībnieki noklausījās 2011. gada februārī LBS biedru ārkārtas sapulcē ievēlētā prezidenta Valda Voina pārskatu par pirmo darba gadu, kurā tika akcentēta plaša basketbola sabiedrības iesaiste LBS ikdienas darbā – komisijās, darba grupās utt., kā arī pastāvīgo komisiju – Jaunatnes, Treneru un Tiesnešu – vadītāju pārskatus.

Tika pieņemti grozījumi biedrības «Latvijas Basketbola savienība» statūtos

Pēc LBS prezidenta Valda Voina priekšlikuma ar LBS padomes pastāvīgajiem locekļiem ievēlēti: Ojārs Kehris, Kārlis Strēlis, Valdis Siksnis, Armands Garkāns, Mārtiņš Bondars, Adrians Dāvis, Ilze Godmane-Pētersone, Uldis Grāvītis, Solvita Āboltiņa, Aigars Štokenbergs, Māris Mančinskis, Irēna Krūmane, Jānis Urbanovičs un Valdis Voins.

LBS Statūtu 4.13. punkts nosaka, ka padomē ir pieci nepastāvīgie padomes locekļi - Latvijas nacionālā vīriešu čempionāta četru spēcīgāko klubu un Latvijas sieviešu čempionāta spēcīgākā kluba prezidenti.

Par LBS revidentu atkārtoti ievēlēja Māri Bierni

Biedru sapulcē tika prezentēta Latvijas Basketbola Goda zāle. Tās pamatsastāvā iekļautas izcilas komandas un basketbola personības, kas izcīnījušas spožākos panākumus Latvijas basketbola vēsturē. Goda zāles sastāvs tiks papildināts katru gadu Latvijas Basketbola savienības dibināšanas dienā. Goda zāle pagaidām pieejama virtuālajā vidē (godazale.basket.lv), perspektīvā cerot uz pastāvīgās ekspozīcijas izveidi basketbola muzejā.

Debatēs Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps iepazīstināja ar LBS rīcības programmas projektu 2012.-2015. gadam.

Treneru komisijas vadītāja Daiga Jansone runāja par treneru sadarbību, organizējot jaunatnes izlašu darbu visas sezonas garumā.

Sieviešu valstsvienības galvenais treneris Aigars Nerips informēja par komandā notiekošo paaudžu maiņu un nepieciešamību pieredzējušo līderu trūkumu kompensēt ar komandas spēli.

BA Turība pārstāvis Aldis Baumanis vērsa uzmanību uz studentu basketbola vietu Latvijas basketbola dzīvē un aicināja laikus izstrādāt un apstiprināt LBL klubiem saistošus dokumentus.

Uz augšu