Latvijas Hokeja federācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis FOTO: Edijs Pālens/LETA

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ietverto nosacījumu neievērošanu, Latvijas Hokeja federācijai (LHF) atņemts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, pastāstīja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

SLO darbojas, izmantojot ziedotāju naudu, kuru saņem gan no uzņēmumiem, gan atsevišķām personām un sabiedrībai tiek nodrošināta iespēja publiski iepazīties ar līdzekļu izlietojumu. Organizācijas, kuras izvēlas iegūt šo statusu, apzinās, ka tas uzliek atbildību, un Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē nenozīmīgu pārkāpumu vai formālu prasību nav, uzsvēra VID.

Zaudēt SLO statusu var, pārkāpjot minētā likuma noteikumus. Piemēram, nesniedzot iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu, organizācija liedz sabiedrībai iespēju iepazīties ar ziedoto līdzekļu izlietojumu.

Kā norādīja VID, jau pērn tas ar izpratni attiecās pret to, ka LHF savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu iesniedza novēloti - ar piecu mēnešu kavēšanos, vien pēc tam, kad tika nosūtīts rakstisks aicinājums. Turklāt šo gada pārskatu bija nepieciešams precizēt, kā arī iesniegt informāciju par saimnieciskās darbības līdzekļu izlietojumu. VID deva laiku to izdarīt līdz 2017.gada 17.oktobrim, taču pilnībā visi gada pārskatam nepieciešamie pielikumi nonāca pie VID tikai decembrī.

Šogad LHF iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns bija jāiesniedz 31.martā, taču tas atkal nenotika, tādēļ 28.maijā LHF VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tika nosūtīts rakstisks atgādinājums, kurā biedrība tika aicināta iesniegt dokumentus līdz 8.jūnijam. Vienlaikus biedrība tika informēta, ka informācijas nesniegšanas gadījumā VID izskatīs jautājumu par SLO statusa atņemšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto. VID notifikācijas e-pasts apliecina, ka biedrības pilnvarotā persona 2018.gada 28.maijā šo VID vēstuli ir apskatījusi.

"Diemžēl rīcība no LHF puses nesekoja līdz pat 12.jūlijam, kad VID pieņēma lēmumu par SLO statusa atņemšanu. Uzzinot par šo lēmumu, organizācija iesniedza dokumentus. Patlaban kopīga valoda ar biedrību ir atrasta un problēmsituācija veiksmīgi tiek risināta," informēja VID.

Dienests ir tiesīgs atcelt biedrībai nelabvēlīgu administratīvo aktu, ja, izvērtējot VID rīcībā nodotos dokumentus, tiek konstatēts, ka tie iesniegti pilnā apmērā un sniedz pilnīgu priekšstatu par organizācijas darbību.

Gadījumā, ja netiek atcelts lēmums par statusa atņemšanu, organizācija uz to atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par SLO statusa atņemšanu.

Piešķirot sabiedriskā labuma statusu, valsts ir noteikusi biedrībai īpašu labvēlības statusu, kurš tai dod iespēju piesaistīt vairāk ziedojumu, jo ziedotājiem ir iespēja piemērot ziedojumiem nodokļu atlaides, bet biedrība ir apņēmusies veikt sabiedriskā labuma darbību sabiedrības interesēs un ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, atgādināja VID. Personas, kuras ziedos LHF, nevarēs piemērot nodokļu atlaides līdz brīdim, kad organizācija šo statusu atkal atgūs.

Kopumā līdz 2018.gada 23.jūlijam SLO statuss atņemts 47 organizācijām, no tām uz iesnieguma pamata - 23, par nodokļu parādiem - 11, bet par dokumentu neiesniegšanu - 13 organizācijām.

Uz augšu
Back