Valdība sniedz garantijas Olimpisko spēļu nodrošināšanai sadarbībā ar Zviedriju

Papildināts
LETA
Valdība sniedz garantijas Olimpisko spēļu nodrošināšanai sadarbībā ar Zviedriju
Facebook Draugiem Twitter Whatsapp
Comments 9
Siguldas bobsleja un kamaniņu trase
Siguldas bobsleja un kamaniņu trase Foto: Viesturs Lācis/IBSF

Ministru kabinets otrdien pieņēma lēmumu par garantiju sniegšanu saistībā ar Latvijas dalību 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu organizēšanā kopā ar Zviedriju.

(Pievienota 3.rindkopa.)

Valdība atbalstīja vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK), sniedzot Latvijas valdības garantijas saistībā ar kandidēšanu uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzētu Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā.

Vēstulē SOK prezidentam uzsvērts, ka Latvija gaida taisnīgu un abpusēji labvēlīgu no SOK un citā veidā piesaistīto finanšu līdzekļu sadalījumu starp Zviedriju un Latviju sekmīgai Ziemas Olimpisko spēļu norisei.

2017.gada nogalē tika sākta sadarbība starp Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Siguldas novada pašvaldību un SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" no vienas puses un Zviedrijas Olimpisko komiteju un tās sastāvā izveidoto 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanas komiteju no otras puses. Sadarbība tika sākta pēc Zviedrijas puses iniciatīvas saistībā ar Stokholmas ieceri kandidēt uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, Latvijai izsakot piedāvājumu organizēt olimpiādes bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensības.

Ministru kabinets pērn jūnijā konceptuāli atbalstīja to, ka LOK, Siguldas novada pašvaldība un SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" iesaistās iepriekšminētajā sadarbībā.

Bija jāveic priekšizpēte par iespēju pielāgot Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda" Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai. Pēc sākotnējās priekšizpētes starprezultātiem tika secināts, ka trasi ir iespējams pielāgot olimpiādes sacensību rīkošanai izvirzītajām prasībām. Ņemot to vērā, SOK sesijā pērn 9.oktobrī Stokholmas kandidatūra tika oficiāli iekļauta saīsinātajā kandidātu sarakstā.

Vienlaikus tika nolemts, ka lēmums par Olimpiādes norises vietu tiks pieņemts SOK sesijā, kas notiks 2019.gadā no 23.jūnija līdz 25.jūnijam.

Patlaban uz 2026.gada Olimpisko spēļu rīkošanu palikušas tikai divas pretendentes. Tā ir Stokholmas-Ores apvienotā kandidatūra, kas paredz sadarbību ar Siguldu, kā arī Milānas-Kortīnas d’Ampeco apvienotā kandidatūra.

Atbilstoši SOK noteiktajai procedūrai Latvijas pusei līdz 12.aprīlim SOK ir jāsniedz Latvijas valdības garantijas, ievērojot SOK izstrādātajos kandidēšanas dokumentos noteikto SOK iesniedzamo pamata un papildu valdības garantiju saturu un apjomu.

Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par monobobsleja un atbilstošu skeletona disciplīnu iekļaušanu 2026.gada Ziemas Paralimpisko spēļu programmā, minētās garantijas būs attiecināmas arī uz 2026.gada Ziemas Paralimpisko spēļu norisi Siguldā.

Attiecībā uz sniedzamo pamata un papildu Latvijas valdības garantiju nodrošināšanas finansiālajiem aspektiem Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidroja, ka pašreiz jautājuma virzības stadijā atbildīgās institūcijas nav informējušas IZM par nepieciešamajiem papildu valsts budžeta līdzekļiem attiecīgu pasākumu īstenošanai (garantiju nodrošināšanai). Tomēr attiecīga informācija atkārtoti tiks izvērtēta un, ja nepieciešams, ietverta Ministru kabinetā iesniedzamajā pasākumu plānā, kas būtu īstenojams laika posmā līdz 2026.gadam, tai skaitā norādot arī tā provizoriskās izmaksas.

Attiecībā uz ceļu un transporta infrastruktūru tiek uzsvērts, ka šie jautājumi tiek risināti neatkarīgi no Olimpiādes iespējamās norises Siguldā, piemēram, starptautiskās lidostas "Rīga" modernizācija, kā arī autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma no Garkalnes līdz Sēnītei un autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) posma no Sēnītes līdz tiltam pār Gauju pārbūve.

Ņemot vērā faktu, ka pilnais izpētes process vēl nav noslēdzies, precīzs Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" rekonstrukcijai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmērs un tā sadalījums pa gadiem vēl nav zināms. Tomēr informatīvā ziņojuma pielikumā pievienots nepublisks darba materiāls par sacensību norises nodrošināšanas provizoriskajiem finanšu aprēķiniem, tai skaitā atspoguļojot arī indikatīvo trases rekonstrukcijas darbu laika grafiku un finanšu plūsmu.

Vācijas inženierprojektētāju birojs "IBG + Partner" ir veicis sākotnējo trases un tās infrastruktūras priekšizpēti, līdztekus izstrādāts trases pārbūves darbu procesa provizoriskais plāns. Nākamais posms ir detalizēta projektējamās teritorijas izpēte. Attiecīgu darbu veikšanai nepieciešami aptuveni deviņi mēneši un, ņemot vērā lietderības apsvērumus, tos būtu nepieciešams sākt pēc tam, kad ir pieņemts konceptuāls lēmums par rekonstrukcijas darbu sākšanu, kas savukārt var tikt pieņemts pēc SOK lēmuma par 2026.gada Olimpiādes norises vietu pieņemšanas.

Attiecībā uz Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" rekonstrukcijas darbu finansēšanas avotiem ziņojumā norādīts, ka rekonstrukcijas darbi finansējami no valsts budžeta līdzekļiem.

Ja Stokholma-Ore iegūst tiesības rīkot 2026.gada Olimpiskās spēles, kas paredz Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, IZM četru mēnešu laikā pēc attiecīga SOK lēmuma pieņemšanas izskatīšanai valdībā jāiesniedz sākotnējais pasākumu plāns, kas būtu īstenojams laika posmā līdz 2026.gadam, lai nodrošinātu sacensību sarīkošanu Siguldā, norādot arī plāna provizoriskās izmaksas un to sadalījumu pa gadiem.

Tāpat pēc iepriekšminētā uzdevuma izpildes sadarbībā ar Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda" jāsagatavo un izskatīšanai Ministru kabinetā jāiesniedz priekšlikums par jaunu valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu trases rekonstrukciju.

Vienlaikus norādīts, ka jautājums par valsts finansiālo atbalstu sacensību sarīkošanai Siguldā skatāms likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

Tēmas
Redaktors iesaka
Jaunākie raksti
Nepalaid garām!
Uz augšu