LFF lems par ārkārtas kongresa sasaukšanu

Kaspars Gorkšs

FOTO: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Latvijas Futbola federācija (LFF) pēc vairāku LFF valdes locekļu lēmuma atkāpties no pienākumu veikšanas 22. maijā lems par LFF ārkārtas kongresa sasaukšanu, kurā paredzētas jaunu federācijas valdes locekļu vēlēšanas.

Pēc 9. maija LFF valdes sēdes, kurā par atkāpšanos no pienākumu pildīšanas paziņoja trīs tās locekļi, citu LFF valdes locekļu iesniegumi par atkāpšanos nav saņemti. Tādējādi darbu LFF valdē turpina federācijas prezidents Kaspars Gorkšs, kā arī četri valdes locekļi - Vadims Direktorenko, Arturs Zakreševskis, Aleksandrs Isakovs un Guntis Blumbergs.

Saskaņā ar LFF statūtiem šādos apstākļos ar LFF darbību saistītos lēmumus var pieņemt Speciālā komiteja, kurā ietilpst prezidents un četri valdes locekļi. Šādu Speciālās komitejas sēdi LFF prezidents Kaspars Gorkšs sasaucis 22. maijā, kad tiks lemts par LFF ārkārtas kongresa sasaukšanu un vēlēšanu organizēšanu uz vakantajām valdes locekļu, komiteju priekšsēdētāju, komiteju priekšsēdētāju vietnieku un komiteju locekļu pozīcijām.

Speciālās komitejas sēdē plānots saskaņot ārkārtas kongresa reglamentu, lai iepazīstinātu LFF biedrus ar gaidāmo vēlēšanu kandidātu pieteikšanas un vēlēšanu norises kārtību.

"LFF ikdienas operatīvais darbs pēc izmaiņām LFF valdē norit netraucēti un tiek organizēts saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem. Ārkārtas jautājumu izskatīšanai tiek sasaukta Speciālās komitejas sēde, kurā lemsim par visiem ar gaidāmo LFF ārkārtas kongresu saistītajiem jautājumiem un citiem LFF aktuālajiem jautājumiem," skaidro LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Speciālās komitejas sēdes darba kārtība tiks papildināta arī ar citiem federācijai pašlaik svarīgiem jautājumiem, iekļaujot arī LFF biedru iesniegumu izskatīšanu un federācijas biedru viedokļa uzklausīšanu par LFF Disciplinārlietu komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

Uz augšu