Latvijas normatīvos nostiprina starptautiskās prasības antidopinga jomā

FOTO: AFP/SCANPIX

Latvijas normatīvajos aktos nostiprinātas starptautiskās prasības antidopinga jomā, liecina otrdien valdībā apstiprinātie Nacionālie antidopinga noteikumi, kā arī noteikumi par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu.

Kā norādīja Veselības ministrijā (VM), pilnveidojot antidopinga regulējumu, kopš pagājušā gada jūlija izveidots un darbojas Latvijas Antidopinga birojs, kas ļauj nodrošināt lielāku antidopinga organizācijas autonomiju. Viens no biroja uzdevumiem bija ieviest nacionālos antidopinga noteikumus un pārņemt Pasaules Antidopinga kodeksu.

Kaut arī birojs jau šobrīd strādā vadoties pēc Pasaules Antidopinga kodeksā un citos starptautiskos dokumentos norādītajām prasībām, un attiecīgi oficiāla pievienošanās starptautiskam dokumentam būtiski nemainīs līdzšinējo praksi, šodien prasības nostiprinātas arī nacionāla mēroga normatīvajā bāzē, norādīja ministrijā. 

Pasaules antidopinga kodeksa mērķis ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietots dopings, tādējādi veicinot sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību pasaulē. Valstīm, kuras ir pievienojušas kodeksam ir saistošas tajā noteiktās prasības, vienlaikus kodeksa prasības attiecas arī uz antidopinga organizācijām, sportistiem un sporta darbiniekiem.

Savukārt Nacionālajos antidopinga noteikumos turpmāk būs noteikti antidopinga noteikumu pārkāpumi, reglamentēta to pierādīšanas kārtība un termiņi, rezultātu anulēšana un sankcijas, kā arī noteikta kārtība un termiņi, kādos sportists var iesniegt pieteikumu Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijai.

Vienlaikus noteikumu projekts nosaka kārtību un termiņus, kādos Latvijas Antidopinga birojs vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā, kā arī kārtību un termiņus, kādos Disciplinārā antidopinga komisija izskata iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus. Tāpat noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā iesaistīto institūciju pieņemtajiem lēmumiem.

Noteikumi stāsies spēkā šā gada 1.oktobrī.

Uz augšu