"Mettai" aizliedz pieteikt jaunus spēlētājus; klubs kritizē LFF

"Metta" futbolisti

FOTO: Latvijas Futbola federācija

Futbola skola "Metta" uzskata, ka tai piemērotais Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komisijas 16.decembra lēmums ar liegumu reģistrēt jaunus spēlētājus, ir prettiesisks, komentē "Metta" savā interneta mājas lapā.

LFF Disciplinārlietu komisija 16.decembra sēdē jautājumā "Par LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma neizpildi no "Metta" puses" pieņēma šādu lēmumu: "LFF Disciplinārlietu komisija, ņemot vērā to, ka no "Metta" puses joprojām nav izpildīts šā gada 18.februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmums, nolemj piemērot "Metta" aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus līdz šā gada 18.februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildei (D.R. p.1.6. f). Aizliegums darbojas līdz maksājuma dokumentu iesniegšanai LFF, kas apliecina minētā Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmuma izpildi."

"Metta" savā skaidrojumā, norāda, ka "LFF Disciplinārlietu komisija šobrīd neievēro vispārējos normatīvajos aktos un arī LFF iekšējos normatīvajos aktos noteikto procesuālo kārtību".

"Esam vērsušies par vienu no LFF lēmumiem Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) kā uzraugošajā iestādē, kura saskaņā ar Sporta likumu uzrauga un kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā un izskata federāciju pieņemtos lēmumus un to atbilstību normatīvajiem aktiem un federāciju statūtiem un regulējumiem. Vērsāmies LSFP, jo izpildījām visus noteiktos kritērijus, kuri bija noteikti lēmumā, lai pārsūdzētu spēlētāju statusu un pārejas komisijas lēmumu, bet LFF pati neievēroja lēmumā noteikto kārtību un atteicās pieņemt pārsūdzību."

"Metta" uzskata, ka LFF ierobežoja "Metta" tiesības pārsūdzēt 2019.gada 18.februāra lēmumu, paralēli radot "Metta" arī zaudējumus un negatīvas sekas. Tāpēc "Metta" lūdza LSFP izvērtēt LFF darbību un pieņemto lēmumu tiesiskumu un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka LSFP kā augstāka instance joprojām nav izvērtējusi šo gadījumu un sniegusi attiecīgu lēmumu, "Metta" uzskata, ka "LFF nav tiesīga pieņemt jaunu lēmumu par šo lietu, nesagaidot LSFP atbildi.

Pamatā tas ir ar Disciplinārlietu komisiju nesaistīts process, un uzskatām to par nepamatotu un prettiesisku iejaukšanos."

"Metta" skaidro, ka atkārtoti vērsusies LSFP ar vēstuli par lietas virzību, taču LSFP lēmuma vēl nav. "Mēs esam izmantojuši savas tiesības pārsūdzēt lēmumu augstākstāvošā iestādē, jo LFF, neievērojot paši savā lēmumā noteikto kārtību, ierobežo kluba tiesības, bet Disciplinārlietu komisijas darbības šobrīd izskatās pēc neizskaidrojamas atriebības un pašdarbības, pieņemot prettiesiskus lēmumus," vēsta skaidrojums kluba mājas lapā.

LFF tiek pārmests arī tas, ka Disciplinārlietu komisija regulāri nepamato savus pieņemtos lēmumus un neiepazīstina ar lietas apstākļiem, kā arī neatbild uz biedru iesniegumiem.

Uz augšu