Sākas kandidātu pieteikšanās LFF vadošo amatu vēlēšanām

Latvijas Futbola federācijas kongress FOTO: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Atbilstoši jaunajiem Latvijas Futbola federācijas (LFF) statūtiem 2020. gada kārtējā kongresā notiks LFF prezidenta, viceprezidentu, valdes un neatkarīgo institūciju locekļu vēlēšanas, informē LFF.

Ievērojot, ka 2020. gada LFF kongress notiks 2020. gada 24. aprīlī, pēdējā diena, kad iespējams pieteikt kandidātus uz LFF prezidenta, viceprezidentu un valdes locekļu amatiem, ir 2020. gada 25. marts. Pēdējā diena, kad iespējams pieteikt kandidātus uz citiem amatiem, ir 2020. gada 1. marts.

Kandidātiem, kuri pretendē uz ievēlēšanu vai pārvēlēšanu jebkurā amatā, jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem:

 • pastāvīga dzīvesvieta Latvijas Republikas teritorijā un latviešu valodas pārzināšana atbilstoši augstākā līmeņa pirmajai pakāpei;
 • vecums vismaz 18 gadu, bet ne vairāk par 70 gadiem;
 • nav iepriekš atzīts par vainīgu tīšu, ar amatu nesavienojamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā;
 • pēdējo piecu gadu laikā, skaitot no vēlēšanu datuma, nav sodīts par FIFA, UEFA vai LFF ētikas vai disciplināro noteikumu pārkāpumiem, kas nav savienojami ar amatu.

Visus iesniegtos kandidātu pieteikumus un to atbilstību LFF statūtu noteikumiem izvērtēs LFF Vēlēšanu komiteja.

LFF prezidenta, viceprezidentu un valdes locekļu kandidātu pieteikšana

 • pēdējā pieteikšanas diena ir 2020. gada 25. marts;
 • dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā; uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā;
 • lai kandidāts tiku izvirzīts, jābūt vismaz 14 LFF biedru atbalstam
 • katrs no biedriem drīkst izvirzīt tikai 1 prezidenta amata; kandidātu, 1 viceprezidenta amata kandidātu un 1 valdes locekļa amata kandidāt;
 • ja biedrs atbalsta vairāk nekā 1 kandidātu uz jebkuru no amatiem, šī biedra atbalsts nav derīgs nevienam no izvirzītajiem kandidātiem
 • vismaz viens amats tiek rezervēts kandidātei - sievietei.

LFF juridisko institūciju locekļu kandidātu pieteikšana

 • pēdējā pieteikšanas diena ir 2020. gada 1. marts
 • dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā
 • kandidātus var izvirzīt jebkurš
 • kandidāti var tikt izvirzīti uz sekojošām juridiskajām institūcijām - Disciplinārlietu komiteja, Ētikas komiteja, Spēlētāju statusa un pāreju komiteja, Apelāciju komiteja
 • par juridisko institūciju priekšsēdētāju var tikt izvirzīts tikai zvērināts advokāts
 • Disciplinārlietu komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi
 • Ētikas komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi
 • Spēlētāju statusa un pāreju komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi
 • Apelāciju komitejā ir jāievēl priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un trīs locekļi. Vismaz vienam Apelāciju komitejas loceklim ir jābūt sertificētam grāmatvedim.

Pārvaldības un atbilstības amatpersonas kandidātu pieteikšana

 • pēdējā pieteikšanas diena ir 2020. gada 1. marts,
 • dokumenti jāiesniedz LFF, nosūtot ierakstītā vēstulē, e-pastā uz kongress@lff.lv ar paziņojumu par saņemšanu vai apmaiņā pret saņemšanas apstiprinājumu personīgi LFF administrācijā
 • kandidātus var izvirzīt jebkurš
 • Pārvaldības un atbilstības amatpersonai nepieciešama vismaz piecu gadu pieredze darbā ar pārvaldības, atbilstības un finanšu jautājumiem
 • Pārvaldības un atbilstības amatpersonai jābūt neatkarīgai tādā ziņā, ka tā nav saistīta ar attiecībām vai apstākļiem, kas varētu ietekmēt spēju pildīt pienākumus efektīvi un objektīvi. It īpaši nav pieļaujams, ka četru gadu laikā pirms iecelšanas amatā vai amata pilnvaru pildīšanas laikā šī amatpersona bijusi vai ir - LFF valdes vai kādas citas LFF institūcijas loceklis, kāda LFF biedra izpildinstitūcijas vai uzraudzības institūcijas loceklis, algota LFF vai kāda LFF biedra amatpersona vai darbinieks.

Šī gada 12. decembrī apstiprinātā LFF statūtu redakcija pieejama ŠEIT.

Uz augšu
Back