LFF izskata mehānismus biedru atbalstam un atliek kongresa norisi

FOTO: LETA

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 3. aprīlī valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa ietekmē izskatīja atbalsta mehānismus federācijas biedriem krīzes radīto seko mazināšanai un uz nenoteiktu laiku atlika 24. aprīlī paredzētā LFF kongresa norisi, vēsta organizācija. 

Lai palīdzētu LFF biedriem esošajā situācijā pilnībā apzināt savas iespējas un tiesības, nolemts organizēt darba grupas izveidi LFF biedru konsultēšanai saistībā ar federācijas un valsts piedāvātajiem atbalsta mehānismiem. Darba grupas operatīvai biedru atbalsta sistēmas un kritēriju izveidei vadība uzticēta LFF valdes loceklei Anastasijai Kučinskai, kura pilnvarota izveidot darba grupu attiecīgo jautājumu risināšanai un prezentēšanai nākamajā LFF valdes sēdē. Visa LFF biedriem saistošā informācija un attiecīgā kontaktinformācija tiks izvietota arī LFF mājaslapā.

Līdztekus tam uzdots LFF Tiesnešu komitejai izstrādāt kritērijus tiesnešu atbalsta mehānisma izveidei un iesniegt kritērijus iekļaušanai biedru atbalsta darba grupas izstrādātajās rekomendācijās izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par atbalsta mehānismiem nākamajā valdes sēdē.

LFF valde tika informēta par piesaistītajiem papildu līdzekļiem akreditēto jaunatnes akadēmiju atbalstīšanai un finanšu līdzekļu izdales paātrināšanu saistībā ar esošo valstisko situāciju, par ko plašāka informācija sekos nākamajā nedēļā. Līdztekus tam LFF paātrinājusi Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas (KIAAP) finansējuma izmaksu organizācijām, kas izpildījušas attiecīgos kritērijus, kā arī turpina aktīvu kopdarbu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA), lai futbolā un sportā iesaistītajiem vairotu jau pašlaik pieejamās valsts atbalsta iespējas. Tāpat LFF sadarbojas ar saviem starptautiskajiem partneriem, veicot vietējās situācijas analīzi un specifikas izpēti, lai pretendētu uz iespējamām starptautiskām atbalsta programmām tās biedriem.

Tāpat sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī noteikts LFF biedru naudas samaksas termiņa pagarinājums līdz šī gada 31. decembrim.

Gaidāmais LFF kongress, kurā paredzētas federācijas prezidenta, viceprezidentu, valdes locekļu un juridisko institūciju locekļu vēlēšanas, pārcelts uz pašlaik nenoteiktu laiku. LFF vērtēs kongresa organizēšanas iespējas atkarībā no tālākās valstī noteiktās ārkārtējās situācijas attīstības gaitas, paralēli turpinot izvērtēt iespējas kongresu kādā citā laikā organizēt attālinātā formā.

Ņemot vērā LFF kongresa pārcelšanu uz pašlaik nezināmu laiku, iepriekš noslēgto darba līgumu ar LFF ģenerālsekretāru Edgaru Pukinsku un nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktu LFF administrācijas darbību, LFF valde lēma pagarināt darba līguma termiņu ar LFF ģenerālsekretāru uz nenoteiktu laiku, bet ne ilgāku par 15 dienām pēc 2020. gada vēlēšanu kongresa norises dienas. Saskaņā ar LFF statūtiem federācijas valde un juridiskās institūcijas turpina darbu pašreizējā sastāvā līdz kongresa norisei.

Iepazīstoties ar Daugavpils stadiona "Esplanāde" otrās kārtas būvprojekta gaitu un projekta realizēšanā iesaistītās Daugavpils pašvaldības līdzšinējo pozīciju, ilgstoši nepildot divpusējā līguma saistības, LFF valde lēma vērsties pie Daugavpils pašvaldības ar pieprasījumu atgriezt projektā ieguldītos LFF līdzekļus 235 620 EUR apjomā, ja būvprojekta realizācija noteiktajā termiņā netiek veikta.

Tāpat LFF valde iepazinās ar LFF rīcībā nonākušo informāciju, ka, neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem, atsevišķi LFF biedri organizējuši privātas treniņu aktivitātes ar spēlētāju dalību, neievērojot valstiska līmeņa instrukcijas. LFF valde neatbalsta šāda veida gan valstisko institūciju, gan arī LFF rekomendāciju atklātu ignorēšanu un atkārtoti izsaka stingru rekomendāciju visiem LFF biedriem ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas ārkārtējās situācijas laikā.

LFF valde iepazinās ar federācijas 2019. gada finanšu pārskata auditēšanas gaitu un veiktajām darbībām, lai ņemtu vērā un praksē iedzīvinātu procesa gaitā saņemtās auditoru rekomendācijas. Oficiāls atzinums par pārskatu tiek gaidīts tuvākajā laikā.

Nākamā LFF valdes sēde paredzēta 8. aprīlī.

Uz augšu