1991. gada 21. augustā, kad vēl Maskavā nebija beidzies pučs, mūsu Augstākās Padomes deputāti pieņēma lēmumu par Latvijas faktisko neatkarību no PSRS - "Par Latvijas Republikas valstisko statusu". Valstis cita pēc citas steidzās atzīt Latviju, pirmajai to izdarot Islandei (22.), tajā pašā dienā arī Lietuva un Igaunija, tad Beļģija (23.), Dānija, Krievija, Ungārija (24.), Argentīna, Norvēģija un Somija (25.) utt.

Ar Latvijas atzīšanu starptautiskajās sporta organizācijās gāja mazliet lēnāk, taču 1991. gada 20. septembrī FIBA Izpildkomiteja atjaunoja Latvijas basketbola starptautisko statusu. 17. novembrī to izdarīja arī IAAF (Starptautiskā Vieglatlētikas federācija), bet cita liela sporta organizācija - IIHF kavējās. Daļēji tā bija aizņemta Kanādas kausā, tradicionāli IIHF pusgada kongress ir rudenī, droši vien tāds bija arī togad, bet starptautiskā hokeja pārraugi lika Latvijai uzgaidīt līdz 1992. gada maijam. Kad Prāgā notika gan pasaules čempionāts, gan tā beigās arī IIHF kongress.