Valsts kontrole: Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijā neatbilstoši izlietoti vairāk nekā 700 000 eiro

Tenisa centrs "Lielupe" FOTO: Tenisa centrs "Lielupe"/Facebook

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nav nodrošinājusi efektīvu SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" rekonstrukcijas projekta sagatavošanu un vadību laika posmā no 2007.gada līdz 2016.gadam, pieļaujot tenisa centrā 714 116 eiro izlietošanu neatbilstoši piešķīruma mērķim, revīzijas ziņojumā secinājusi Valsts kontrole.

Trešdien Valsts kontrole publicēja revīzijas ziņojumu "Vai Izglītības un zinātnes ministrija veicina SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" efektīvu darbību?".

Lai Latvijā organizētu sporta pasākumus un sekmētu tenisa, kā arī citu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus, kas ir atbilstoši starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un noteikumiem, 1991.gadā nodibināja tenisa centru "Lielupe". 2017.gada septembrī tika sākta tenisa centra rekonstrukcija, kuras gaitā paredzēts esošo 13 tenisa laukumu vietā izveidot 17 augstas kvalitātes tenisa laukumus.

Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukciju plānots pabeigt līdz 2019.gada septembrim, un šobrīd tam paredzētais valsts budžeta finansējums ir 10 894 826 eiro, paredzot tenisa centra rekonstrukcijas projekta īstenošanā izmantot arī Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 1,477 miljonu eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanai.

Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka IZM ir veikusi apjomīgu valsts budžeta līdzekļu 10 894 826 eiro apmērā ieguldīšanu tenisa centra rekonstrukcijas projektā bez iepriekš pieņemta lēmuma par valsts līdzdalības saglabāšanu šajā kapitālsabiedrībā. Tāpat IZM nav nodrošinājusi efektīvu rekonstrukcijas projekta sagatavošanu un vadību laika posmā no 2007.gada līdz 2016.gadam, pieļaujot tenisa centrā 714 116 eiro izlietošanu neatbilstoši piešķīruma mērķim.

"Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta process neatbilst labas projektu vadības principiem, jo IZM nav skaidri definējusi un pamatojusi tenisa centra rekonstrukcijas projekta nepieciešamību, tā sākuma un beigu termiņus, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, iekļaujoties atvēlētajos laika un finanšu resursu ietvaros," uzsvēra Valsts kontrolē.

Revidenti arī pieļauj, ka visticamāk, IZM nemainot tenisa centra pārvaldības sistēmu, tenisa centrs nākotnē nespēs nosegt rekonstruētā tenisa centra izdevumus. "Rūpējoties par tenisa centra darbību nākotnē, tenisa centram "Lielupe" savlaicīgi jārada priekšnoteikumi pietiekamai tenisa laukumu noslodzei pēc rekonstrukcijas projekta pabeigšanas 2019.gadā, kad centra uzturēšanas izdevumi tiek plānoti vismaz 500 000 eiro apmērā. Revidentu aplēses liecina, ka līdzšinējā tenisa centra darba organizācija, kad tenisa laukumi vidēji tiek izmantoti tikai septiņas stundas dienā, nodrošina ieņēmumus 440 000 eiro apmērā, kas ir nepietiekami, lai segtu rekonstruētā tenisa centra izdevumus," atzina Valsts kontrolē.

Tāpat revīzijā uzsvērts, ka IZM revidējamā laika posmā nav īstenojusi pilnvērtīgu tenisa centra pārvaldību, nav nodrošinājusi efektīvu pārraudzību pār tenisa centra darbību. Tāpēc IZM būtu steidzami jāveic izvērtējums, vai valsts līdzdalība tenisa centrā "Lielupe" ir atbilstoša publiskas personas komercdarbības principiem, un jāpilnveido kapitālsabiedrības pārvaldība.

Savukārt tenisa centrs "Lielupe" savā darbībā nav nodrošinājis visu iespējamo ieņēmumu gūšanu no tenisa laukumu īres, jo neveic pietiekamu darbu jaunu klientu un sadarbības parteru piesaistē, nenodrošina pilnīgu tenisa laukuma noslodzi, kā arī kļūdaini piemēro atlaides par sniegtajiem pakalpojumiem. "Līdz šim minētās problēmas tenisa centram nav izdevies ne identificēt, ne novērst iekšējās kontroles sistēmas darbības trūkumu dēļ," piebilda Valsts kontrolē.

Revidenti arī nav guvuši pārliecību par IZM līdzdalības nepieciešamību tenisa centrā "Lielupe" un pamatojumu, kādēļ tenisa centra darbība bez valsts tiešas līdzdalības nav optimāla un vai ir nepieciešama valsts iesaiste šajā komercdarbībā.

Valsts kontrole iesaka, saglabājot valsts līdzdalību tenisa centrā "Lielupe", noteikt stratēģiskos mērķus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, kādus IZM vēlas sasniegt ar dalību tenisa centrā. Savukārt tenisa centram "Lielupe" būtu jāizstrādā vidēja termiņa darbības stratēģija, kuru apstiprina IZM kā kapitāla daļu turētājs.

Lai nodrošinātu caurskatāmu kapitālsabiedrību pārvaldību un darbības uzraudzību, IZM arī ieteikts nodrošināt labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas procesu un racionālu valdes locekļu darba organizāciju.

"Ieviešot revīzijā sniegtos ieteikumus, tiks pilnveidots tenisa centra "Lielupe" darbs jaunu klientu un sadarbības partneru piesaistē un to noturēšanā, tiks uzlabota tenisa laukumu izmantošanas uzskaites sistēma. Tādējādi tiks palielināti tenisa centra ieņēmumi, kā arī sekmēta tenisa centra darbības un uzraudzības pilnveidošana," uzsvēra Valsts kontrolē.

Kā liecina SIA "Firmas.lv" informācija, Jūrmalā esošā SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" pamatkapitāls ir 11 164 042 eiro. Tenisa centra kapitāldaļu turētāja ir IZM. Uzņēmuma vienīgais valdes loceklis ir Elmārs Martinsons.

2017.gadu tenisa centrs noslēdza ar 216 023 eiro apgrozījumu un 364 313 eiro zaudējumiem.

Uz augšu
Back