LFF kongresā apstiprina organizācijas jaunos statūtus

Edgars Pukinsks FOTO: Latvijas Futbola federācija

Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongresā ceturtdien biedri nobalsoja par LFF jauno statūtu apstiprināšanu, ziņo LFF savā interneta mājaslapā.

Balsojumā par jauno statūtu apstiprināšanu 98 klātesošie biedri balsoja "par", trīs - "pret", trīs atturējās un viens no biedriem balsojumā nepiedalījās.

Uz ārkārtas kongresu ieradās 105 no 137 biedriem, līdz ar to kongress bija lemttiesīgs.

Tāpat kongresa biedri balsoja arī par LFF Vēlēšanu komitejas apstiprināšanu. Tajā kā priekšsēdētāja ievēlēta Inga Kačevska, kā arī Mārtiņš Dambergs un Jānis Endelis.

Pēc abiem balsojumiem LFF viceprezidents Arturs Zakreševskis biedrus informēja par to, ka nākamais kongress paredzēts 2020.gada 24.aprīlī. Tas būs LFF ikgadējais jeb kārtējais kongress, kurā paredzētas arī izpildinstitūcijas vēlēšanas.

Tuvākajā laikā plānots izziņot pieteikšanos nākamgad paredzētajām LFF prezidenta un valdes vēlēšanām.

Jaunie statūti paredz būtiskas izmaiņas organizācijas pārvaldes mehānismos. Tā, piemēram, kandidātu izvirzīšana amatiem valdē un biedru balsošana notiek katram amatam (prezidents, viceprezidents un valdes loceklis) atsevišķi.

Vismaz viens amats tiek rezervēts kandidātei - sievietei. Kandidāta izvirzīšanai, kurš pretendē uz amatu valdē, nepieciešams vismaz desmit procentu biedru atbalsts, to izvirzot. Katrs biedrs katra amata vēlēšanām var izvirzīt tikai vienu kandidātu. Ja biedrs atbalsta vairāk nekā vienu kandidātu (piemēram, sniedz atbalstu diviem prezidenta amata kandidātiem), šī biedra atbalsts netiek ņemts vērā. 

Paredzēts, ka turpmāk LFF izpildinstitūcija būs LFF valde deviņu personu sastāvā, nevis tikai prezidents un ģenerālsekretārs. Saskaņā ar jaunajiem LFF statūtiem organizācijas valdes sastāvā būs prezidents, pirmais un otrais viceprezidents, sievietei atvēlētā valdes locekļa vieta un vēl pieci valdes locekļi.

Tāpat ir noteikti arī pārejas noteikumi laika periodā, kad organizācijas darbs pāriet no vecajiem uz jaunajiem statūtiem. LFF izpildinstitūcijas un valdes sastāvs, kompetence un pilnvaras līdz 2020.gada kongresam (ieskaitot) noteiktas atbilstoši LFF statūtu redakcijai, kas apstiprināta LFF biedru 2015.gada 31.marta sapulcē. Attiecīgi kā izņēmuma noteikums no statūtu 81.panta 1.paragrāfa tiek noteikts, ka šie statūti daļā, ciktāl tie attiecas uz LFF ģenerālsekretāra un valdes sastāvu, kompetenci un pilnvarām, stājas spēkā līdz ar 2020.gada kongresu, kad šajos statūtos noteiktajā kārtībā ir ievēlēta valde.

LFF kopā ar tās esošajiem biedriem jaunajos statūtos skaidri definē prasības un kritērijus jaunu LFF biedru uzņemšanai, kā arī esošo biedru dalības saglabāšanai. Tas jāizdara līdz 2021.gada 1.maijam. LFF tiek piešķirts papildu periods viena gada garumā līdz 2022.gada 1.maijam, lai skaidri strukturētu piederību un tās biedrus šajos statūtos sadalītu pārstāvju grupās. 

Uz augšu
Back