LFV nosūta atbildīgajām institūcijām izstrādātas vadlīnijas droša treniņprocesa norisei

Biedrības Latvijas Futbola Virslīga (LFV) vadība un tās klubi kopīgi izstrādājuši vadlīnijas droša treniņprocesa aizvadīšanai noteikto fiziskās distancēšanās ierobežojumu laikā, ko izvērtēšanai nosūtīja atbildīgajām valsts institūcijām ar lūgumu pieņemt lēmumu atļaut profesionālo futbola klubu sportisko āra aktivitāšu organizēšanu un vadīšanu no šī gada 27. aprīļa, vēsta LFV.

Izstrādātais drošības un prevencijas pasākumu plāns sevī iekļauj dalībnieku skaita ierobežojumu nodarbībās. Piedāvātās vadlīnijas paredz, ka uz vienu dalībnieku tiek paredzēta 75 kvadrātmetru zona, kā arī visi treniņprocesa dalībnieki darbojas grupās pa ne vairāk kā astoņiem dalībniekiem katrā.

Tāpat izstrādātās vadlīnijas sevī iekļauj noteiktās distances ievērošanu, izvairīšanos no fiziska kontakta, higiēnas prasību ievērošanu, pārvietošanās noteikumus infrastruktūrā, veselības uzraudzību un citus punktus, kas veicina droša treniņprocesa norisi.

Minētās vadlīnijas ir nosūtītas izvērtēšanai Latvijas Republikas (LR) Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, LR Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Veselības ministrijai, LR Iekšlietu ministrijai un Slimību profilakses un kontroles centram ar lūgumu pieņemt lēmumu atļaut profesionālo futbola klubu sportisko āra aktivitāšu organizēšanu un vadīšanu no šī gada 27. aprīļa tām sporta organizācijām, kuras ir spējīgas nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus un drošības pasākumus.

Vadlīnijas organizētām futbola un sporta nodarbībām āra futbola un sporta laukumos (sākot ar šā gada 27. aprīli līdz 14. maijam):

1. Ierašanās sporta infrastruktūrā un aiziešana.

1.1. nodarbībā var piedalīties tikai pēc aizpildītas anketas un organizatoru atļaujas saņemšanas;

1.2. ieeja un izeja ir tikai caur norādītajām vietām;

1.3. ierašanās uz nodarbību ir ne ātrāk kā 10 minūtes pirms nodarbības;

1.4. ierodoties uz treniņu, katra persona tiek atzīmēta nodarbības žurnālā;

1.5. katrai personai un pavadonim tiek norādīta atbilstoša uzturēšanās vieta un laukums;

1.6. sporta laukums ir jāatstāj 5 minūtes pēc nodarbības beigām.

2. Āra sporta laukuma raksturojums un izmantošana.

2.1. minimālais āra sporta laukuma izmērs – 20 x 15 m;

2.2. laukuma platībai uz vienu personu jānodrošina minimums - 50 m2;

2.3. laukuma malā jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi;

2.4. laukuma malā ik pēc 3m jābūt norādītai katras personas mantu novietnei;

2.5. pirms, pēc un nodarbību laikā pieeja ģērbtuvēm un dušām ir stingri aizliegta.

3. Nodarbības dalībnieka noteikumi un atbildība.

3.1. piedalās nodarbībā tikai pēc organizatoru atļaujas saņemšanas;

3.2. persona vai tās aizbildnis ir aizpildījis organizācijas izsniegto anketu;

3.3. savstarpēja sasveicināšanās ar rokas spiedienu vai cita fiziska kontaktēšanās ir aizliegta;

3.4. katrs dalībnieks drīkst izmantot tikai personīgo dzeramā ūdens pudeli;

3.5. ar jebkādiem saaukstēšanās slimību simptomiem nodarbībā piedalīties aizliegts;

3.6. katram atļauta viena pavadošā persona un tā uzturas norādītajā vietā;

3.7. persona apņemas ievērot visus noteiktos organizatora noteikumus un instrukcijas;

3.8. dalība nodarbībās ir brīvprātīga.

4. Nodarbību personāls.

4.1. katrs personāla loceklis ir iepazīstināts un pārzina noteikumus;

4.2. personāls tiek nodrošināts ar individuāliem dezinfekcijas līdzekļiem;

4.3. personāls veic plānoto nodarbību attiecīgi norādītajā laukumā vai tā daļā;

4.4. katra personāla locekļa veselība tiek uzraudzīta;

4.5. personāls drīkst izmantot aizsargmaskas, aizsargstiklus, cimdus.

5. Nodarbības apraksts futbolam.

5.1. nodarbības tiek veidotas saskaņā ar valstī noteiktajiem drošības noteikumiem;

5.2. katrā futbola uzdevumā tiek stingri ievērota distancēšanās;

5.3. katra treniņa plānu apstiprina atbildīgās organizācijas vadība;

5.4. pilna izmēra futbola laukums tiek iedalīts 8 daļās ( 1 daļa – 20 x 30 m = 600 m2);

5.5. katra daļā var atrasties līdz 8 dalībnieki (sākot ar 75m2 uz personu);

5.6. nodarbību laukumi ir atdalīti ar specializēto inventāru – konusi, lentas, barjeras;

5.7. tehnisko, fizisko, taktisko uzdevumu izpildē tiek nodrošināta distancēšanās vismaz 3 m;

5.8. nodarbībās netiek izmantotas divcīņu, kontakta uzdevumi, savstarpējās spēles komanda pret komandu;

5.9. nodarbību laikā nerekomendējas uzdevumu veidošana un izpilde, kur paredzēta bumbas aizskaršana ar kailām rokām;

5.10. nodarbībās lietotais inventārs tiek dezinficēts gan pirms, gan pēc nodarbības.

6. Organizatora pienākumi un atbildība.

6.1. nodrošināt noteikto kārtību un tā izpildi;

6.2. nodrošināt atbilstošu personālu;

6.3. rūpēties par atbilstošu norāžu un nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu;

6.4. rūpēties par noteikumu pilnveidošanu;

6.5. darboties saskaņā ar noteikumiem.

Uz augšu