Gorkšs: Valsts valodas ievērošanas pārkāpums inspektoru pārbaudēs ir novērsts

Kaspars Gorkšs

FOTO: Artūrs Krūmiņš/TVNET

"Pārkāpums tiesnešu inspektoru pārbaudījumu norises valodā šobrīd ir novērsts. Taču ir nepieļaujama situācija, kurā pastāv aizdomas, ka ir iespējams nopludināt pareizās atbildes. Ir sākta iekšējā izmeklēšana, pēc kuras tiks izdarīti secinājumi un pieņemti atbilstoši mēri," tā par tiesnešu inspektoru pārbaudē pieļautajām paviršībām izsakās Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs.

Gorkšs uzsver, ka viņam kā LFF prezidentam ir nepieņemama tāda tiesnešu inspektoru pārbaužu organizēšana, kas nenotiek latviešu valodā un kur, iespējams, pieļauta informācijas (pareizo atbilžu) noplūde.

Federācijā nekavējoties tika sākta iekšējā izmeklēšana, pieprasīti paskaidrojumi no visiem apmācību procesā iesaistītajiem, tostarp LFF valdes locekļa un LFF Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja Vadima Direktorenko, LFF Tiesnešu nodaļas vadītāja Vadima Čerņikova un LFF tiesnešu pārraudzības eksperta Alana Snoudija.

Jau patlaban var secināt, ka pārkāpums tiesnešu inspektoru pārbaudījumu norises valodā šobrīd ir novērsts. Apmācību un pārbaudījumu materiāli tiek tulkoti, semināri notiek angļu valodā ar tulka klātbūtni. Taču ir nepieļaujama situācija, kurā ir iespējams nopludināt pareizās atbildes.

Pārbaudes testu organizēšanā Alana Snoudija kā augsti novērtēta starptautiska eksperta atbildība ir nodrošināt apmācību satura atbilstību starptautiskiem standartiem. Savukārt LFF pienākums ir nodrošināt apmācību procesu atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem un bez jebkādas šaubu ēnas par godīgu pārbaudījuma norisi.

"Esam piesaistījuši izcilu starptautiskas raudzes speciālistu, un būtu nepiedodami, ja Latvija neprastu izmantot Snoudija zināšanas. Jāsaprot, ka Snoudijs gādā par izglītības saturu un procesu atbilstību starptautiskajiem standartiem, bet bez vietējo speciālistu atbalsta, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanu un labu darba ētiku, viņa iespējas netiks izmantotas," uzsver LFF prezidents.

Viens no federācijas mērķiem ir futbola spēļu tiesāšanas kvalitātes uzlabošana Latvijā. Tāpēc tiek ieguldīts liels darbs, lai tiesnešiem būtu pieejama visa nepieciešamā informācija, kompetences un atbalsts savas attīstības nodrošināšanai.

"Federācijas vadība šobrīd pievērš pastiprinātu uzmanību pārbaužu organizēšanas procesam. Mēs veicam iekšējo izmeklēšanu, izvērtējam konstatētās nepilnības vai pārkāpumus, lai pilnveidotu procedūru un novērstu iespējamos riska momentus," informē LFF prezidents.

Pašlaik 19 Latvijas futbola tiesnešiem ir piešķirtas FIFA kategorijas licences, kas tiem ļauj strādāt arī starptautiskā vidē, bet Virslīgas čempionāta šīs sezonas spēļu apkalpošanai nozīmēti desmit galvenie tiesneši un 16 tiesnešu asistenti. Latvijas turnīru spēļu apkalpošanai šogad piesaistīti 18 tiesnešu inspektori.

Starptautiskie standarti tiesnešu un tiesnešu inspektoru zināšanu pārbaudē visās Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) dalībvalstīs ir vienādi. Nacionālās federācijas, tajā skaitā Latvija, Krievija un citas, saņem attiecīgās norādes un saturu, kā arī organizē pārbaudes procesu.

Uz augšu