LFF piedāvā pārņemt Virslīgas organizatoriskos jautājumus

Kaspars Gorkšs (no kreisās) un Edgars Pukinsks

FOTO: LETA

Latvijas Futbola federācija (LFF) ar nolūku nodrošināt pilnvērtīgu Virslīgas čempionāta norisi visām iesaistītajām pusēm piedāvā proaktīvu LFF iesaistīšanos Virslīgas attīstības jautājumu risināšanā un vienlaicīgu visu ar sacensību organizēšanu saistīto segmentu pārņemšanu savā paspārnē.

Piektdien, 1. februārī, pēc iepriekšējā LFF valdes sēdē virzītā piedāvājuma norisinājās kopīga tikšanās starp LFF vadību, LFF valdes locekļiem, biedrības Latvijas Futbola Virslīga valdi un Virslīgas klubu vadības pārstāvjiem,  lai diskutētu par stratēģiskās sadarbības principiem starp LFF un biedrību Latvijas Futbola Virslīga attiecībā uz Virslīgas čempionāta organizēšanas jautājumiem. Par līdzšinējo abu pušu sadarbību diskutēts arī iepriekš, LFF un biedrībai Latvijas Futbola Virslīga līdz šim nevienojoties par jauna sadarbības līguma noslēgšanu. LFF vērtējumā tam par iemeslu ir nepamatotas biedrības Latvijas Futbola Virslīga finansiālās prasības attiecībā pret LFF ieguldījumu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai.

Tikšanās reizē tika diskutēts par dažādiem Virslīgas čempionāta attīstības scenārijiem. LFF vērtējumā efektīvākais veids, kā nodrošināt sacensību izaugsmi, ir vienas organizācijas atbildība par visiem ar čempionātu saistītajiem segmentiem. LFF var garantēt mērķtiecīgu Virslīgas čempionāta attīstību, veicot funkciju apvienošanu vienas organizācijas paspārnē un tādējādi optimizējot resursus, kas nepieciešami sekmīgai čempionāta norisei un attīstīšanai gan Latvijas futbola, gan klubu interesēs.

"Mūsu sarunās neesam panākuši cerēto risinājumu situācijai, kurā no LFF tiek prasīti ievērojami līdzekļi Virslīgas – pēc savas būtības – mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Jau vairākkārt esam pauduši, ka LFF nav gatava uzturēt šo Virslīgas segmentu, jo uzskatām, ka tas ir klajā pretrunā ar biedrības izveidošanas stūrakmeni. Tā ir organizācija, kurai līdz šim esam deleģējuši tiesības strādāt ar čempionāta komerciālo pusi, un šādu prasību virzīšana attiecībā pret LFF apliecina, ka Virslīga ar šo savu primāro uzdevumu pašlaik netiek galā. Vienlaicīgi tas jau var apdraudēt arī citu čempionāta pamatfunkciju veiksmīgu izpildi no finanšu plānošanas un līgas attīstības skatupunktiem," skaidro LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Mēs apzināmies, ka finansējuma piesaiste tik nozīmīga turnīra attīstībai ir sarežģīts process, tāpēc paužam gatavību iesaistīties, nākot talkā ar risinājumu meklēšanu Virslīgas čempionāta organizēšanā. Esam gatavi diskutēt un izskatīt dažādus risinājumus finansējuma piesaistei, lai čempionāts turpinātu augt un nodrošinātu kā klubiem, tā līdzjutējiem pēc iespējas komfortablāku vidi."

Virslīgas reglaments nosaka, ka visas tiesības attiecībā uz čempionāta organizēšanu ir tikai un vienīgi LFF īpašums, kā arī LFF ir ekskluzīvs Virslīgas čempionāta juridisko un faktisko komerctiesību īpašnieks.

"Ja iesaistāmies šajā procesā un nākam talkā ar finansējuma piesaisti Virslīgas čempionāta efektīvai organizēšanai, vēlamies pārņemt visus ar čempionāta organizēšanu saistītos jautājumus atpakaļ LFF paspārnē. Esam gatavi strādāt šajā virzienā, bet tādā gadījumā piedāvājam čempionāta organizēšanu pārņemt pilnībā savā kontrolē, lūkojot, kā un vai varam sadarboties ar biedrību Latvijas Futbola Virslīga pie šāda scenārija. Ja uzņemamies finansēt sacensību rīkošanu, vēlamies šo procesu stingri kontrolēt un pilnībā pārraudzīt finanšu izlietojumu," turpina Kaspars Gorkšs.  "Ja Virslīgas puse kopā ar klubiem paliek pie līdzšinējās lietu kārtības un LFF iesaistīšanās finansiālo izaicinājumu risināšanā nav nepieciešama, paliekam pilnībā atvērti jauna sadarbības līguma noslēgšanai un sacensību līdzfinansēšanai iepriekšējo gadu apmērā."

Vienlaicīgi LFF vērš uzmanību uz iepriekš publiskajā telpā nekorekti pasniegtu informāciju par noteikumiem un kārtību, kā tiek segti Virslīgas čempionāta spēļu tiesnešu nodrošinājuma izdevumi. Iepriekš biedrība Latvijas Futbola Virslīga publiski spekulējusi ar izteikumu, ka šis segments ir jāfinansē LFF, šādi pamatojot ievērojamo finansiālo prasību kāpumu attiecībā pret LFF. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar starptautisko organizāciju noteikumiem federācijai ir jābūt tikai ar tiesāšanu saistīto izdevumu administrētājam, nevis šā segmenta finansētājam. Starptautiskie noteikumi aizliedz maksājumus par tiesāšanas segmenta nodrošinājumu veikt trešajām pusēm, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta, un nenosaka, kam ir jābūt šā segmenta finansētājam. Katrā no Virslīgas čempionāta sezonām, kas norisinājusies LFF un biedrības Latvijas Futbola Virslīgas darbībā, šie noteikumi ir ievēroti, Virslīgas pusei šo segmentu finansējot un nododot līdzekļus LFF rīcībā, savukārt LFF veicot visu saistīto maksājumu izpildi.

"Šādi notikumi un atteikšanās sadzirdēt mūsu nostāju un tās pamatojumu ceļ Virslīgas čempionātam lieku un nevajadzīgu neslavu. Tomēr mums kā par Latvijas futbola attīstību atbildošajai organizācijai ir jātur godā savas vērtības un plānveidīgs darbs pie izaugsmes, neiesaistoties ārējās provokācijās," uzsver LFF prezidents.

Uz augšu