LFF pieprasa papildu atzinumus "Futbola aģentūras" lietā

Latvijas Futbola federācija FOTO: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde 18. marta sēdē lēmusi pieprasīt papildu atzinumus no SIA "Futbola aģentūra" maksātnespējas administratora, vēsta LFF.

SIA "Futbola aģentūra" dibināta 2006. gadā, tās valdē darbojoties vairākām iepriekšējām LFF amatpersonām. Pašlaik tiek vispusīgi izvērtētas iespējas no minētā SIA atgūt LFF kā kreditora aizdotos un līdz šim neatgrieztos līdzekļus.

LFF valde tika informēta, ka saskaņā ar šīgada 3. janvāra spriedumu SIA "Futbola aģentūra" ir pasludināta par maksātnespējīgu, bet 6. februārī maksātnespējas administratoram tika iesniegts LFF kreditora prasījums, kura apmēru veido noslēgtie aizdevuma līgumi ar SIA "Futbola aģentūra" laika periodā no 2011. gada februāra līdz 2012. februārim.

Tāpat valde tika informēta, ka maksātnespējas administrators ir konstatējis un savā ziņojumā par parādnieka mantas neesamību norādījis, ka SIA "Futbola aģentūra" nav realizējamas vai atgūstamas mantas, tajā skaitā - arī atgūstamu parādu no aizdevumiem vai citām saistībām.

Tāpat LFF valde ir informēta par situācijas finansiālās pārvaldības analīzes atzinumu, kas pauž, ka, izvērtējot iespēju atgūt līdzekļus no SIA "Futbola aģentūra" vai tās valdes, šobrīd šāda iespēja tiek vērtēta kā nerealizējama.

Līdztekus tam LFF valde tika informēta, ka LFF administrācija ir lūgusi federācijas auditoram pievērst pastiprinātu uzmanību šim jautājumam un sniegt rekomendācijas, tādējādi izpildot savas statūtos noteiktās saistības pret valdes pieņemtajiem lēmumiem.

Izvērtējot visu pieejamo informāciju un iepazīstoties ar administratora sagatavoto 3. marta ziņojumu par parādnieka SIA "Futbola aģentūra" mantas neesamību, LFF valde lēmusi vērsties pie maksātnespējas administratora un ņemt vērā vairākus iebildumus. Starp tiem ir aicinājumi sagatavot vairākus atzinumus par to, vai parādniekam nav konstatējami debitori, pret kuriem būtu vēršami parādnieka prasījumi, un vai parādniekam nav konstatējami Maksātnespējas likuma 96., 97., 99. un 100. pantā norādītie darījumi, maksājumi un tiesību pārņēmēji.

LFF valde lūdz atbilstoši Maksātnespējas likuma 68. pantam noteikt par parādnieka pārstāvjiem arī visus iepriekšējos parādnieka izpildinstitūciju locekļus un izvērtēt viņu atbildību par uzņēmuma novešanu līdz maksātnespējai.

Citi LFF valdes darba kārtības jautājumi pārcelti uz nākamo valdes sēdi, kas paredzēta 24. martā.

Uz augšu
Back