LFF izpilddirektors: Jau tagad strādājam pie ilgtermiņa budžeta

Arturs Gaidels

FOTO: Latvijas Futbola federācija

Latvijas Futbola federācijas (LFF) administrācija jau tagad strādā pie federācijas ilgtermiņa budžeta modeļa periodam līdz trim gadiem, lai gan stratēģisko mērķu sasniegšanas labad, gan pašreizējās valstiskās situācijas gaismā federācijas biedros un sadarbības partneros viestu pārliecību par federācijas attīstības ilgtspēju, skaidro LFF izpilddirektors Arturs Gaidels.

Aprīlī, ja to ļaus valstiskā situācija, mūs gaida vēlēšanu kongress, kurā jaunais LFF prezidents, valde un institūciju locekļi tiks ievēlēti saskaņā ar jaunajiem LFF statūtiem. Vai jaunie LFF statūti ir kā izmainījuši Latvijas futbola ikdienas ritējumu un vai mūsu organizācijas biedri ir tos labi izpratuši?

Pirmkārt, izmantojot iespēju, gribu pateikties visiem LFF biedriem, kuri iepriekšējā kongresā nobalsoja par šo statūtu redakciju. Es nedomāju, ka statūti šodien ir izmainījuši biedru ikdienas ritējumu un procesus, jo katrs biedrs ikdienā realizē savus mērķus neatkarīgi no LFF statūtu redakcijas. Statūtu apstiprināšana bija vitāli svarīga, lai atgūtu starptautisko partneru uzticību un pārliecību par to, ka LFF var pati kvalitatīvi organizēt visus iekšējos procesus. Ņemot vērā, ka statūtu apstiprināšanas procesā bija daudz jautājumu un komentāru no LFF biedru puses, šobrīd aktīvi strādājam, lai uzlabotu esošo statūtu redakciju saskaņā ar ilgākā laika posmā saņemtajiem priekšlikumiem.

Pateicoties apstiprinātajiem statūtiem un ar aktīvu komunikāciju spējām apliecināt un pierādīt mūsu starptautiskajiem partneriem, ka mūsu īstenotā Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programma (KIAAP) ir rīks, kas mums ļauj īstenot uz klubu attīstību vērstu pašmāju futbola organizāciju atbalsta mehānismu. Esam gandarīti, ka esam saņēmuši paredzēto programmas finansējumu un varēsim šogad noslēgt KIAAP četru gadu darbības ciklu.

Kādi šobrīd LFF administrācijā ir galvenie gatavošanās darbi pirms kongresa?

Galvenie sagatavošanās darbi ir saistīti ar LFF un citu meitas uzņēmumu 2019. gada pārskatu sagatavošanu, kā arī "Ernst & Young" audita pabeigšanu. Liels darbs ieguldīts juridisko institūciju potenciālo sastāvu nokomplektēšanā, kas izdevies teju pilnībā. Šajā aspektā, salīdzinot ar iepriekšējo LFF statūtu redakciju, prasības ir būtiski pieaugušas. Protams, aktuāli ir arī visi procesi, kas ir tieši saistīti ar paša kongresa organizēšanu, it īpaši ņemot vērā pašreizējo valstisko situāciju.

Runājot par pašreizējo situāciju, ko LFF ir izdevies paveikt, lai palīdzētu Latvijas futbola sabiedrībai adaptēties apstākļiem?

Vīrusa radītajā ārkārtējā situācijā no pirmās dienas esam bijuši aktīvi potenciālās ekonomiskās ietekmes uz futbola darbību valstī apzināšanā, LFF biedru izglītošanā un informēšanā. Esam īstenojuši futbola organizāciju anketēšanu ar mērķi izprast tūlītējo un prognozējamo situācijas ietekmi uz futbola darbību visos līmeņos, ar iegūtajiem rezultātiem un veiktajiem aprēķiniem vēršoties Izglītības un zinātnes ministrijā. Saskaņota sporta dzīvi vadošo organizāciju darbība pašlaik ļauj sporta klubiem būt starp nozarēm, kas var pretendēt uz valsts atbalstu šajā sarežģītajā situācijā. Tāpat cenšamies veikt visus iespējamos priekšdarbus, lai arī ar paātrinātu KIAAP programmas finansējuma izmaksu sniegtu atbalstu klubu darbībai.

Esam vērsušies pie mūsu klubiem arī ar rekomendāciju kompleksu pašmāju jaunatnes futbola treneriem, kā šajos apstākļos organizēt attālinātas nodarbības. Tāpat informējam LFF biedrus un klubus par visām vietēja un starptautiska līmeņa rekomendācijām, pasākumiem un vadlīnijām atbildīgai rīcībai pašreizējos apstākļos. Turpināsim būt aktīvi futbola sabiedrības vajadzību aizstāvji un izsvērsim katru iespējamo mūsu darbību.

Apstiprināts federācijas 2020. gada budžeta projekts, kas ir bijis apspriests temats dažādās auditorijās. Kā tu vari raksturot budžeta veidošanas procesu un kāds izskatās šis gads Latvijas futbolam no šī skatupunkta?

Veidojot 2020. gada budžetu, galvenais princips bija, lai izdevumu sadaļa nebūtu lielāka par ienākumu sadaļu. Mums ir jābūt 100% garantijām par paredzēto finansējumu saistībā ar visām UEFA un FIFA programmām. Iepriekšējos gados daudz balstījāmies uz pieņēmumiem, un, kā parādīja prakse, tas bija neefektīvi, jo gadījumā, ja netiek apstiprināts kaut vienas UEFA/FIFA programmas finansējums, uz gada beigām var būt problēmas ar kāda cita projekta realizēšanu. Protams, mums nav jādomā tikai par UEFA/FIFA finansējumu, bet arī jākoncentrējas uz pašu spējām piesaistīt papildus līdzekļus, ar ko arī šobrīd aktīvi nodarbojamies. Pārskatāmās nākotnes uzdevums ir vairot to partneru loku, kuri LFF mērķu realizēšanā iesaistās ar tiešo finansējumu nevis pakalpojumiem vai barteri.

Jau tagad mēs strādājam pie LFF ilgtermiņa budžeta periodam līdz trim gadiem, lai jau šobrīd visiem biedriem, darbiniekiem un futbola sabiedrībai būtu skaidrība par LFF stratēģiskajiem virzieniem nākamajam periodam.

LFF izpilddirektora amatā esi teju piecus mēnešus. Pastāsti, lūdzu, kas ir tavi galvenie ikdienas pienākumi?

Visupirms tā ir LFF iekšējo procesu organizēšana un kontrole, kas sevī ietver darbu ar rēķiniem un dokumentiem, budžeta izpildes kontroli, sadarbību ar LFF valdi un tās lēmumu īstenošanu. Kopš nesena laika nopietni esam ķērušies klāt arī preču un pakalpojumu pasūtījumu veikšanas procesa pilnveidošanai. Otrkārt, tā ir komunikācija ar LFF darbiniekiem, biedriem, citām iesaistītajām personām, sadarbības partneriem un organizācijām, lai informētu, iesaistītu ideju realizēšanā un vienotu kopīgiem mērķiem. Darbs ar LFF personālu ir liela manas ikdienas sastāvdaļa, un funkciju loks tur ir visplašākais. Tāpat iesaistos LFF ilgtermiņa stratēģijas realizēšanā, klubu attīstības veicināšanā un kopējā futbola tēla uzlabošanā, kā arī sporta veida popularizēšanā.

Pagājušā gada izskaņā un šīgada sākumā LFF veikusi izmaiņas tās strukturālajā izkārtojumā. Kādas izmaiņas ir ieviestas un ar kādu mērķi tas darīts?

Strukturālās izmaiņas ir veiktas vairākās LFF nodaļās un segmentos ar galveno mērķi - lai organizācija varētu strādāt efektīvāk. Piemēram, izmaiņas ir notikušas Finanšu nodaļā, kur no ārpakalpojuma esam atgriezušies pie pastāvīgiem darbiniekiem. Tāpat izmaiņas ir notikušas Futbola departamentā, kur nacionālās izlases galvenais treneris atbildēs arī par visu izlašu attīstības bloku. Tikmēr Komercdepartamentā ar atsevišķiem darbiniekiem pārslēgti līgumi ar galveno mērķi efektīvāk nodrošināt finansējuma piesaisti.

Izmantojot iespēju, vēlos novēlēt visiem veselību un izturību! Lai katram no mums izdodas šo laiku izmantot pēc iespējas lietderīgāk un lai pēc situācijas stabilizēšanās mēs varētu atgriezties futbola laukumos ar jaunām un pozitīvām emocijām.

Uz augšu